Godox Show to nowe wydarzenie, które kierujemy do
osób zainteresowanych filmowaniem, oświetleniem
oraz fotografią.
Rynek filmu i fotografii jest coraz większy i ciekawszy.
Nowości technologiczne przeplatają się z nowatorskimi
pomysłami na aranże i stylizacje realizacji.
Nasze wydarzenie to miejsce spotkań pozwalające
na wymianę kontaktów, test sprzętu, zdobycie nowej
wiedzy, umiejętności i inspiracji do nadchodzących
projektów dla ludzi, których łączy pasja.

Informacje o evencie

Copyright © 2023